Thursday, December 30, 2010

Ape maksud gula gula HACKS tuu ?

I nak belanja u gula-gula HACKS�..
faham tak ertinya?
H- Hanya
A- Aku
C- Cinta
K- Kau
S -Seorang

 

2 comments: